វាស់ពីកម្រិតសុភមង្គល ដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នក

ជ្រើសរើសរូបមនុស្សស្រីដែលជាម្ដាយ តើអ្នកគិតថា ម្នាក់ថា ដែលផ្ដល់ក្ដីសុខដល់កូនៗច្រើនជាងគេ ដើម្បីដឹងពីកម្រិតនៃសុភមង្គលក្នុងជីវិតអ្នក តើអ្នកនឹងមានក្ដីសុខ សុភមង្គល តិច ឬច្រើន?

Screen Shot 2021 07 11 At 10.51.16 AM

១. អ្នកម្ដាយ និងទារកA

ស្ថានភាពសុភមង្គលរបស់អ្នកគឺ ៨០% ។ អ្នកជាមនុស្សដែលមានសុទិដ្ឋិនិយម​ រីករាយលើកទឹកចិត្ត និងនិយាយដោយស្មោះត្រង់។ នៅក្នុងជីវិតអ្នកតែងតែមានភាពរីករាយ និងដឹងពីរបៀបជម្រុញអ្នកដទៃ។ ថ្មីៗនេះ អ្នកបានជួបរឿងគួរឱ្យរំខានជាច្រើនសូមធ្វើអ្វីៗឱ្យសាមញ្ញដើម្បីឱ្យជីវិតកាន់តែធូរស្រាល។

២. អ្នកម្ដាយ និងទារកB

ស្ថានភាពសុភមង្គលរបស់អ្នកគឺ ៧៥% ។ អ្នកគឺជាមនុស្សដែលចេះគួរសម ហើយរស់នៅតាមច្បាប់ទម្លាប់។ ទោះយ៉ាងណានាពេលថ្មីៗនេះ អ្នកត្រូវរស់នៅក្នុងបរិយាកាសដែលគ្មានសំឡេងខាន និងវឹកវរ។ នេះជះឥទ្ធិពលដល់ភាពរីករាយរបស់អ្នក។

៣. អ្នកម្ដាយ និងទារកC

សុភមង្គលរបស់អ្នកគឺ ៦៥% ។ អ្នកគឺជាអ្នកមានលក្ខណៈបែបប្រពៃណី និងមានច្បាប់ទម្លាប់។ អ្វីដែលអ្នកចង់បានបំផុតគឺមានគ្រួសារកក់ក្តៅ និងមានសុភមង្គល។ នៅក្នុងគ្រួសារ អ្នកជាប្រពន្ធដែលមានចរិតសុភាពរាបសារ ចេះយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់គ្រួសារ។ ទាក់ទងនឹងជីវិតក្រោយអ្នកមានជីវិតសុខសាន្តកក់ក្តៅ និងមានផាសុកភាព។

៤. អ្នកម្ដាយ និងទារកD

ស្ថានភាពសុភមង្គលរបស់អ្នកគឺ ៧០% ។ អ្នកជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានគោលការណ៍វិទ្យាសាស្ត្រ និងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការធ្វើឱ្យមានតុល្យភាព។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ជាមួយនឹងបុគ្គលិកលក្ខណៈនេះអ្នកមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាស្មុគស្មាញបានទេ។ ដូច្នេះសុភមង្គលរបស់អ្នកច្រើនតែមកពីការរីករាយនឹងជីវិតហើយផ្តោតតែលើខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះ៕

ប្រភព ៖ Emdep / Knongsrok