បើអាចបំភ្លេចនូចអតីតកាលបាន តើអ្នកចង់បំភ្លេចអ្វីជាងគេ?

ជ្រើសរើស Camara មួយក្នុងចំណោមទាំង៤ខាងក្រោមនេះ ដើម្បីធ្វើតេស្តពីអារម្មណ៍របស់អ្នក ប្រសិនបើអ្នកអាចបំភ្លេចរឿងអ្វីមួយបាន តើអ្នកនឹងបំភ្លេចអ្វី?

Screen Shot 2021 07 11 At 12.02.47 PM

A. Camara A

ការចងចាំដែលអ្នកចង់លុបបំបាត់បំផុត គឺបទពិសោធន៍នៃការស្រវឹង។ អ្នកគឺជាមនុស្សដែលមានបន្ទុកយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងរូបព្រះ។ នៅក្នុងបទពិសោធកន្លងមកនៃការស្រវឹង បុគ្គលិកលក្ខណៈទាំងមូលរបស់អ្នកបានដួលរលំទាំងស្រុង។ ដរាបណាអ្នកគិតអំពីខ្លួនអ្នក អ្នកនឹងមានអារម្មណ៍មិនស្រួល ហើយថែមទាំងមិនអាចធ្វើអ្វីបានល្អដែលនឹងធ្វើឱ្យអ្នករំខាន។

B. Camara B

អ្វីដែលអ្នកចង់លុបបំបាត់បំផុត គឺភាពមិនសប្បាយចិត្តកាលពីកុមារភាព។ នៅក្នុងជម្រៅនៃបេះដូងរបស់អ្នក មានរបស់មួយដែលអ្នកមិនដែលមិនអាចនិយាយចេញមកបានឡើយ។ វាជះឥទ្ធិពលដល់អ្នកយ៉ាងខ្លាំង ហើយឥឡូវនេះវានៅតែជះឥទ្ធិពលដល់អ្នកដោយមិនដឹងខ្លួន។ ដូច្នេះអ្នកពិតជាចង់លុបបំបាត់ និងបំភ្លេចរឿងនោះយ៉ាងខ្លាំង តែវាពិតជាពិបាកណាស់សម្រាប់អ្នក ដើម្បីធ្វើរឿងនេះ។

C. Camara C

អ្វីដែលអ្នកចង់លុបចោលបំផុត គឺភាពមិនសប្បាយចិត្តរវាងអ្នក និងគូស្នេហ៍ចាស់របស់អ្នក។ ដោយសារតែអ្នកបានផ្តល់ និងស្រឡាញ់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះមនុស្សម្នាក់នោះ លទ្ធផលចុងក្រោយគឺការបែកគ្នា ដែលធ្វើឱ្យអ្នកខ្លាចមិនហ៊ាននឹងស្រលាញ់អ្នកណាទៀត ប៉ុន្តែតាមពិតនៅពេលជោគវាសនាឈានដល់វានឹងខ្ចាត់ខ្ចាយដោយធម្មជាតិ។ អ្នកត្រូវរៀនសូត្រពីបទពិសោធន៍អារម្មណ៍ពីអតីតកាល ហើយក្លាហានជឿលើស្នេហាសាជាថ្មី។

D. Camara D

អ្វីដែលអ្នកចង់លុបចោលភាគច្រើន គឺភាពមិនសប្បាយចិត្តក្នុងពេលសិក្សា។ រយៈពេលសិក្សា គឺជាដំណើរការចាំបាច់មួយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង។ ការរួបរួមជាមួយមិត្តភក្ដិ គឺជាគំរូសម្រាប់យើងក្លាយជាមនុស្សដែលមានគ្នានៅក្បែរ។ អ្វីដែលអ្នកត្រូវដឹង គឺមនុស្សគ្រប់គ្នាជាបុគ្គលឯករាជ្យ។ គ្រាន់តែមានមនសិការច្បាស់លាស់៕

ប្រភព ៖ Tagsis / Knongsrok