កត្តាកំពូលទាំង ៥ សិក្សាឱ្យបានមត់ចត់ មុននឹងសម្រេចចិត្តរៀបការ ធានាថា ជីវិតគូរបស់អ្នកមិនងាយបែកបាក់ លែងលះនោះឡើយ

យោងតាមការស្ទង់មតិរបស់ទីប្រឹក្សា Forbes ដែលធ្វើការស្ទង់មតិលើជនជាតិអាមេរិកចំនួន 1,000 នាក់ដែលបានលែងលះគ្នា ឬកំពុងលែងលះគ្នានោះ មូលហេតុកំពូល ៣ ដែលធ្វើឱ្យមនុស្សជ្រើសរើសបញ្ចប់អាពាហ៍ពិពាហ៍គឺ ខ្វះការចែករំលែកក្នុងគ្រួសារ។ មិនស្មោះត្រង់ និងមិនត្រូវគ្នា។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ស្ទើរតែគ្រប់គ្នាដែលបានស្ទង់មតិជឿថា អាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ពួកគេអាចត្រូវបានរក្សាទុកដោយកត្តាមួយ ឬកត្តាផ្សេងទៀត។ តាម​ពិត​ទៅ មាន​អ្នក​ឆ្លើយ​តប​តែ 5% ប៉ុណ្ណោះ​ដែល​បាន​និយាយ​ថា​ ពួក​គេ​មិន​គិត​ថា​មាន​អ្វី​អាច​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទំនាក់ទំនង​អាពាហ៍ពិពាហ៍​របស់​ពួក​គេ​បាន​ឡើយ។

Cover Copy

យ៉ាងណាក៏ដោយ មូលហេតុនៃការលែងលះកើតឡើងដោយសារតែកត្តាកំពូលទាំង ៥ ចំណុចនេះហើ់យ ដែលមិនបានគិតគូរឱ្យបានមត់ចត់មុននឹងសម្រេចចិត្តរៀបការ។

១. យល់​ចិត្ត​អ្នក​ដទៃ​ឱ្យ​បាន​ល្អ និង​មាន​ការ​តាំងចិត្ត​ក្នុង​អាពាហ៍ពិពាហ៍​មុន​ពេល​រៀប​ការ !

២. យល់ច្បាស់ពីគុណតម្លៃ និងសីលធម៌របស់ដៃគូ មុនពេលរៀបការ!

៣. កុំប្រញាប់រៀបការលឿនពេក!

៤​. ស្វែងរកដំបូន្មានប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈពីអ្នកចិត្តវិទ្យា ឬអ្នកប្រឹក្សាអាពាហ៍ពិពាហ៍ និងអ្នកដែលមានគ្រួសាររួច!

៥. រៀបចំ​ខ្លួន​ឱ្យ​បាន​ហ្មត់ចត់ កុំ​ប្រញាប់​មាន​កូន​ក្រោយ​រៀបការរួច!៕

3a98c314509cf069902ac6c1cdcc9fe6